Проєкт програми ЄС Erasmus+ №619227-EPP-1-2020-UA-EPPKA2-CBHE-JP «UTTERLY: Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання»

Повна назва проєкту: University Teachers’ Certification Centres: Innovative Approach to Promotion Teaching Excellence

Коротка назва проєкту: UTTERLY

Пріоритет: Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 15 січня 2021 — 14 січня 2023

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Цільова група: заклади вищої освіти, викладачі закладів вищої освіти

Отримувач гранту: Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Опис проекту Utterly

Мета проєкту: сприяти модернізації системи вищої освіти в Україні, запроваджуючи університетські центри підвищення кваліфікації для просування європейських освітніх інновацій шляхом професійної сертифікації викладачів університетів.

Завдання проєкту:

 • модернізувати систему професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів в Україні шляхом створення 9 незалежних Центрів Досконалості Викладання (ЦДВ) з подальшим об’єднанням їх у мережу;

 • запровадити програми професійної сертифікації викладачів університетів на основі кращих європейських практик та освітніх інновацій для забезпечення досконалості викладання;

 • розробити та пілотувати нову програму досконалості викладання з урахуванням потреб академічного середовища в Україні, що дозволить підвищити якість атестації викладачів університетів.

Основні результати проєкту:

 1. Провести порівняльне дослідження.

 2. Розробити стратегію та модель викладацької майстерності.

 3. Навчити відібраних тренерів в ЄС.

 4. Відкрити Центри сертифікації.

 5. Розробити професійні стандарти для викладачів університетів.

 6. Покращити положення про атестацію викладачів.

 7. Розробити навчальну програму викладацької досконалості.

 8. Створити методологію оцінювання сертифікації.

 9. Навчити слухачів пілотних груп.

 10. Акредитувати програми сертифікації.